Съдържание
Тема 3. Костенурката тъче цветен килим

Евгения Сендова и Цветелин Андреев

Тема 3. Костенурката тъче цветен килим

(в която с помощта на блоковете за управление на цвета и размера на молива на костенурката ще станете дизайнери на килими)

Изследвайте какво става, ако кажете на костенурката да измине разстояние, по-голямо от размера на сцената. Например 500 стъпки:

Упътване:

Можете да използвате проекта от Тема 2: https://snap.berkeley.edu/snap/snap.html#present:Username=tsvetelin&ProjectName=BasicWords&editMode&noRun

Сигурно сте забелязали, че костенурката преминава през ръба на сцената и изчезва. Лесно можем да я върнем в началната и позиция, ако и кажем да се върне назад със същия брой стъпки. За целта сменяме само знака на числото, което служи за вход на командата за движение напред:.

Сега под блока за движение напред да прикрепим блока  (ако си на ръб, отскочи) за да се получи следният скрипт:

След като достигне ръба на сцената, костенурката ще отскочи от него, но в друга посока. Ако костенурката е леко завъртяна и изпълнява тези команди многократно, тя ще започне да се разхожда на сцената подобно на билярдна топка, отскачаща от срещуположните ръбове. Тогава ако меним цвета и дебелината на молива ѝ, можем да получим интересни шарки, подобни на килим. Ето как може да стане това:

Демонстрация на адрес https://www.youtube.com/watch?v=SMJmrGMWiOs

Както се вижда в демонстрацията, използваме командата  (наляво 1), който завърта костенурката на 1⁰ наляво, за да може тя да отскача от ръба под лек наклон и по този начин да се придвижва по нашия виртуален стан. Този наклон се запазва и така костенурката може да покрие цялата сцена с килим.

За да стане шарен килимът, сме използвали командата  (направи цвят на молива оранжев). С командата  (направи дебелина на молива 20) сменяме дебелината на този молив.

Задача 1

Проектирайте собствен килим.

Упътване:

1.       Отворете проекта за тъкане на килим като последвате тази връзка: https://snap.berkeley.edu/snap/snap.html#present:Username=tsvetelin&ProjectName=Turtle%20carpenter&editMode&noRun

2.       В полето за скриптове ще видите няколко команди, които може да използвате.

3.       Спуснете молива с .

4.       Задайте цвят и дебелина на нишката като сменяте входовете към блоковете  по ваше желание и ги изпълнете (с щракване върху тях).

5.       За да изтъчете цял килим, щракайте много кратно с мишката върху скрипта

6.       Ако желаете да смените наклона на костенурката можете да използвате блоковете за завъртане наляво и надясно. Така костенурката ще промени наклона си (броя градуси) спрямо ръбовете на сцената.