Съдържание
Тема 2. Основни думи от речника на костенурката

Евгения Сендова и Цветелин Андреев

Тема 2. Основни думи от речника на костенурката

(в която ще направите първата си програма, като управлявате костенурката чрез командните блокове за преместване и завъртане.)

Родният език на костенурката e Лого, но с времето тя се е научила и на няколко други езика, един от които е Snap!. Думите в езика Snap! се представят като блокове. С част от тях управляваме движението на костенурката. Например  (напред 10),  (надясно 15),  (наляво 15). Преместването става на стъпки (1 стъпка е единица за разстояние с много малък размер), а завъртането се измерва в градуси.

За да накараме костенурката да измине 10 стъпки напред, трябва с мишката да поставим блока  в полето за скриптове и да щракнем върху него. Ако искаме стъпките да са 20, трябва да променим входа към блока на 20 ето така: .

Както морските костенурки оставят следа с опашката си по пясъка, така и нашата костенурка може да оставя следа на екрана с малък молив. За да оставя следа при движение, е нужно да използваме командата  (спусни молива), който се намира в секцията с команди Pen. Ако искаме костенурката да се движи, без да оставя следа, използваме командата  (вдигни молива).

Ако искаме да изчистим следите на костенурката на екрана, използваме командата  (изчисти).

Ето как с помощта на основните блокове за графика можем да нарисуваме паянтова къща на един дъх (без да вдигаме молива и без да повтаряме линия):

Демонстрация Къща на един дъх на адрес https://www.youtube.com/watch?v=ZJdog7nGF7o

Ако искаме командите да се изпълнят последователно в програма, свързваме  плътно блокчетата едно под друго, така че да щракнат. Последователност от свързани блокчета наричаме скрипт.

Задача 1

Каква фигура ще начертае костенурката след изпълнение на следния скрипт?

a)       Триъгълник

b)      Отворена начупена линия

c)       Друга фигура

 Спрете и помислете:

1.       Преди да отговорите, изпълнете командите сами, като влезете в ролята на костенурката.

2.       Тренирайте окомера си с програмите Окомер за градусната мярка на ъгъл и Мишена:

a.       http://cabinet.bg/content/bg/html/d12059.html

b.       https://scratch.mit.edu/projects/187111058/

Задача 2

Изпробвайте сами блоковете за чертане на фигури, като използвате следната връзка: https://snap.berkeley.edu/snap/snap.html#present:Username=tsvetelin&ProjectName=BasicWords&editMode&noRun

Упътване:

Ако искате костенурката да оставя следа, не забравяйте да натиснете с мишката върху блока .

Задача 3

Като използвате блоковете ,  с подходящи входове,  и , нарисувайте:

1.       Прозорец

2.       Знаме

3.       Инициалите си

4.       Гръцки орнамент

Упътване:

Платформата за работа ви очаква на адрес: https://snap.berkeley.edu/snap/snap.html#present:Username=tsvetelin&ProjectName=BasicWords&editMode&noRun